Asmenų / darbuotojų stebėjimas

Nuteistųjų nuotolinio stebėjimo sprendimas